20 februari 2018

Pensioensparen 2018: indexatie bedragen en nieuw systeem

De regering besloot het bedrag voor pensioensparen in 2018 opnieuw te indexeren. Dit jaar is er ook iets nieuws. De media hebben het er al uitvoerig […]
29 augustus 2013
sparen

Tak 21 spaarverzekering

De spaarproducten Tak 21 en Tak 23 – Explania